سخنان بزرگان , اندیشه آنلاین
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آنتونی رابینز

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آنتونی رابینز

دایره لغاتتان را برای موفق شدن

تغییر دهید.

آنتونی رابینز


چهارشنبه 31 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ناپلئون هیل - قدرت فکر

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ناپلئون هیل - قدرت فکر

طلایی که از فکر مردم می توان استخراج کرد

بسیار بیشتر از طلایی است که  در کل کره زمین 

وجود دارد.

ناپلئون هیل


چهارشنبه 31 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از اورهان یاموک

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از اورهان یاموک

نوشتن ، انتقام گرفتن از حیاتی است که

نتوانستی آن را زندگی کنی.

اورهان یاموک


سه شنبه 30 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ژرژساند

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ژرژساند

هنرمند واقعی کسی ست که با کوچکترین چیزها

از لذت سرشار می شود.

ژرژساند-رمان نویس فرانسوی


سه شنبه 30 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از استفان کاوی

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از استفان کاوی

نخست بخواهید بفهمید ،

آنگاه جویای تفاهم باشید.

این اصل شاه کلید روابط با دیگران است.

استفان کاوی


دوشنبه 29 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

خدمت به مردم اجاره بهایی است که در

قبال استفاده از موهبتهای زندگی می پردازیم.

آلدون تانر


دوشنبه 29 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان -جملاتی زیبا از ناپلئون هیل

سخنان بزرگان -جملاتی زیبا از ناپلئون هیل

نقطه شروع تمام موفقیت ها ،

اشتیاق است.

ناپلئون هیل


دوشنبه 29 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آنتونی رابینز زیبا از دکتر شریعتی

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آنتونی رابینز زیبا از دکتر شریعتی

افسوس !!

روزی خواهد آمد

که بی دینی نماد روشن فکری است.

دکترشریعتی


یکشنبه 28 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آیزاک نیوتن

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آیزاک نیوتن

تا آنجا که ممکن است ، امروز کارت را خوب انجام بده

باشد که فردا هم قدمی رو به جلو برداری

و کارت را بهتر انجام دهی.

آیزاک نیوتن


شنبه 27 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از مارک هانسن

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از مارک هانسن

اکثر مردم از آن رو موفق نمی شوند که آنقدر 

مداومت ندارند که برنامه های جدید را جایگزین

برنامه های ناموفق کنند.

مارک هانسن


چهارشنبه 24 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

بیشتر در پی آن باشید که افراد نسبت به خود احساس

خوبی پیدا کنند تا نسبت به شما.

دن ریلند 

معاون سازمان توسعه رهبری راینجوی


چهارشنبه 24 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از الیور وندل هولمز

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از الیور وندل هولمز

آنچه در پس و پیش روی ماست

در قیاس با آنچه درون ماست ناچیز است.

الیور وندل هولمز


سه شنبه 09 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از استفان کاوی

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از استفان کاوی

دویدن از پی ماری سمی که ما را گزیده است

فقط موجب می شود که زهر در همه جسممان جریان یابد.

بسیار بهتر است که بی درنگ دست به عملی بزنیم تا زهر را بیرون بکشیم.

استفان کاوی


سه شنبه 09 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ماری کی

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ماری کی

 

“الزاما افراد با استعداد با انبوهی از ایده های ناب بهترین ها نیستند.

بهترین ها کسانی هستند که حتی اگر فقط یک ایده دارند

رسیدن به آن را دنبال می کنند.”

ماری کی


یکشنبه 07 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

سرسخت ترین حریفی که تا به حال با آن مبارزه کرده ام،

نگرانی بود.

بوکسورجک دمپسی


سه شنبه 02 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از البرت هابارد

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از البرت هابارد

ازهرانسانی در طول شبانه روز حداقل پنج دقیقه

کاراحمقانه سر می زند.

عاقل کسی است که حماقت هایش از پنج دقیقه تجاوز نکند.

البرت هابارد


دوشنبه 01 / 03 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملات زیبا از دیل کارنگی

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملات زیبا از دیل کارنگی

مذهب به من ایمان ، امید و شجاعت می دهد.

تنش ،نگرانی،رعب و وحشت را از میان می برد.

به زندگی هدف و جهت می دهد.

بر خوشبختی ام می افزاید.

سلامتی ام را زیاد می کند. ویاری ام می دهد تا در میان

شن زارهای گرد زندگی ، واحه ای از آرامش برای خویش بسازم

دیل کارنگی


یکشنبه 31 / 02 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملات زیبا از ویلیام جیمز

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملات زیبا از ویلیام جیمز

هنگامی که شاد نیستم ، تنها راه شاد شدن این است که

به گونه ای رفتار کنیم و سخن بگوئیم که گویی

شادی از ما فاصله نگرفته است.

ویلیام جیمز 


شنبه 30 / 02 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

بازرگانی که نداند چه گونه بر نگرانی اش غلبه کند

جوان مرگ می شود.

دکترالکسیس کارل


چهارشنبه 27 / 02 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس

وظیفه ما این نیست که نگران فرداهای ناشناخته باشیم

باید توجه خود را به اموری معطوف کنیم 

که در دسترس قرار دارند.

سرویلیام اوسلر


سه شنبه 26 / 02 / 1396
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات
    تعداد مطالب : 5453