تدریس خصوصی هنری , اندیشه آنلاین
 

تدریس خصوصی آواز سنتی و پاپ در کاشان-مهران مبینی - آموزش خصوصی آواز در کاشان

تدریس خصوصی آواز سنتی و پاپ در کاشان-مهران مبینی - آموزش خصوصی آواز در کاشان

آموزش آواز ایرانی براساس ردیف عبداالله دوامی

آموزش آواز پاپ براساس شیوه های نوین صداسازی

مراحل اموزش:

آموزش دستگاه ها و آوازهای موسیقی

مراقبت و نگهداری صدا

اصول نفس گیری

فرم صحیح بدن

ادای صحیح کلمات

صدا سازی

تئوری موسیقی

سرایش نت 

تصنیف خوانی

آموزش دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی

مدرس:مهران مبینی   09139626594


سه شنبه 13 / 05 / 1394
موضوع : تدریس خصوصی هنری
لینک ثابت نظرات
    تعداد مطالب : 5581
asdsd