نیایش و مناجات های زیبا - شکرانه نعمت
 

نیایش و مناجات های زیبا - شکرانه نعمت
 

معبودا! 

مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای

آگاه و راضی کن تا کوچکی 

چیزهایی که ندارم آرامشم را به هم نریزد...
    تعداد مطالب : 5581
asdsd