بیمه پارسیان -راشدی در کاشان
 

بیمه پارسیان -راشدی در کاشان
بیمه عمر وبازنشستگی پارسیان 

تحت نظارت بیمه مرکزی 

با پرداخت ماهیانه 30 هزار تومان بعد از 30 سال

ماهیانه 18 میلیون تومان مستمری دریافت نمایید. 

خ محتشم،روبروی بانک تجارت ،بیمه پارسیان ،راشدی 

09132623392-55451070-55241507
    تعداد مطالب : 5581
asdsd