آزامایشگاه در کاشان - آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی دکتر شریعت در کاشان-آزمایشگاه پاتوبیولوژی در کاشان
 

آزامایشگاه در کاشان - آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی دکتر شریعت در کاشان-آزمایشگاه پاتوبیولوژی در کاشان
آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی 

دکتر شریعت

بورد تخصصی آسیب شناسی تشریحی و علوم آزمایشگاهی 

-انجام کلیه تستهای روتین و چکاپ

-پذیرش و انجام نمونه های سایتولوژی و پاتولوژی

-آزمایشات قبل از ازدواج - دوران بارداری - غربالگری جنین و نوزاد

-آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی با دقیق ترین متد های روز دنیا در اسرع وقت

کاشان -چهارراه آیت ا... کاشانی - کوچه بیمارستان میلاد - جنب قنادی نانک

031-55444026-7
    تعداد مطالب : 5581
asdsd