نیازمندیهای کاشان - سوله فروشی
 

نیازمندیهای کاشان - سوله فروشی
سوله فروشی

متراژ 250 متر - 170 متر مسقف - مابقی حیاط محفوظ

تمام سیمان کاری شده کف بتن - یک سال ساخت - ابتدای

بلوار نوش آباد - زیر قیمت 55 میلیون مقطوع

09379662425
    تعداد مطالب : 5581
asdsd