نیازمندیهای کاشان-دعوت به همکاری
 

نیازمندیهای کاشان-دعوت به همکاری
دعوت به همکاری

به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر

با روابط عمومی بالا جهت کار در دفتر مهندسی نیازمندیم 

مهندس کاشانی 09132607167

خیابان امیرکبیر _سه راه پرورشگاه 
    تعداد مطالب : 5581
asdsd