نیازمندیهای کاشان-مغازه فروشی
 

نیازمندیهای کاشان-مغازه فروشی
مغازه طلا فروشی

متراژحدود 9متر ،6دانگ سرقفلی،3دانگ ملکی 

باتمام امکانات  واقع در بازار کفشها ،جنب چهار سوق 

09133632634
    تعداد مطالب : 5581
asdsd