نیازمندیهای کاشان-آپارتمان فروشی
 

نیازمندیهای کاشان-آپارتمان فروشی
آپارتمان فروشی 

2واحد آپارتمان ،هرواحد 75متر ،2خوابه ،در ناجی آباد 

 با پارکینگ ،آسانسور ،انباری ،20میلیون وام 4% هرمتر 1/700/00تومان

09371057203
    تعداد مطالب : 5581
asdsd