نیازمندیهای کاشان-منزل فروشی
 

نیازمندیهای کاشان-منزل فروشی




فروش یا اجاره 

منزل همکف شمالی حیاط ماشین رو امتیازات کامل

متراژ83 ،فروش 75میلیون نصف نقد نصف شرایطی 

اجاره 15میلیون رهن کامل دربست 

خیابان نطنز ،میدان بسیج 

09210797468




    تعداد مطالب : 5581
asdsd