سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا کریشنا مورتی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا کریشنا مورتی
اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی می کنید،

پس از گذشت چند روز، دیگر صدای آب را نمی شنوید

و یا اگر تصویری در درون اتاق خود داشته باشد که هر روز آنرا ببینید،

پس از گذشت یک هفته دیگر آنرا نمی بینید.

این امر در مورد کوهستانها، دره ها، درختان و

همچنین اقوام، شوهر و زنتان نیز صادق است.

کریشنامورتی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd