سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از رابرت کیوساکی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از رابرت کیوساکی
قبل از اینکه بتونی حساب بانکی و یا کیف پولت رو 

پر از پول و ثروت کنی ،

باید روح خودت رو از فقیر به ثروتمند تغییر بدهی.

رابرت کیوساکی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd