سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از گای کاوازاکی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از گای کاوازاکی
شروع هر بازاریابی عالی ،

داشتن محصول عالی است.

گای کاوازاکی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd