سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لوئیز پنی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لوئیز پنی
زندگی انتخاب است ، صبح تا شب، هر روز

با افرادی که هم کلام میشویم،

جایی که می نشینیم، چیزهایی که بر زبان می آوریم

و چگونگی آن.

انتخاب هایمان تعیین کننده اند.

هر چقدر که ساده به نظر می رسد، هامنقدر هم پیچیده است.

لوئیز پنی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd