سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از بروس لی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از بروس لی
اشتباه بزرگ اینست که نتیجه ی مبازه را پیش بینی کنی،

نباید فکر کنی که آیا نبرد با پیروزی تمام می شود یا شکست.

اجازه بده همه چیز به شکل طبیعی پیش رود ،

ابزار تو در لحظه ی مناسب ضربه خود را وارد خواهند کرد.

بروس لی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd