سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از دالایی لاما
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از دالایی لاما
سکوت، گاهی اوقات بهترین پاسخ است.

دالایی لاما
    تعداد مطالب : 5581
asdsd