سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از استی لودر(کارآفرین محصولات آرایشی)
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از استی لودر(کارآفرین محصولات آرایشی)
خواسته قلبی من این بود

که همه ی زنان را زیبا کنم،

نه اینکه پول در بیاورم.

استی لودر

(کارآفرین محصولات آرایشی)
    تعداد مطالب : 5581
asdsd