سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از میکل آنژ
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از میکل آنژ
انسان با مغزش نقاشی می کشد،

نه با دستانش.

میکل آنژ
    تعداد مطالب : 5581
asdsd