سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از ایلان ماسک
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از ایلان ماسک
اگر سعی داری شرکتی ایجاد کنی ،

مثل پختن کیک است.

باید تمام مواد اولیه را به نسبت درست داشته باشی،

ایلان ماسک
    تعداد مطالب : 5581
asdsd