سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از آلفرد نوبل
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از آلفرد نوبل
اگر من هزار ایده داشته باشم

و فقط یکی از آنها خوب از آب در بیاید ، راضی هستم.

آلفرد نوبل
    تعداد مطالب : 5581
asdsd