سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ولادیمیرناباکوف
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ولادیمیرناباکوف
تنها یک مدرسه ادبیات وجود دارد ،

و آن استعداد است.

ولادیمیر ناباکوف
    تعداد مطالب : 5581
asdsd