سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی جرج اورول
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی جرج اورول
اگر میخواهی رازی را نگه داری،

باید آنرا از خودت هم مخفی کنی.

جرج اورول
    تعداد مطالب : 5581
asdsd