سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از پیر امیدیار
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از پیر امیدیار
باید راجع به کاری که می خواهی انجام دهی

پر اشتیاق باشی.

پیر امیدیار
    تعداد مطالب : 5581
asdsd