سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آریستونل اوناسیس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آریستونل اوناسیس
راز تجارت اینست که چیزی را بدانی،

که هیچ کس دیگری نمی داند.

آریستوتل اوناسیس
    تعداد مطالب : 5581
asdsd