سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از اوهان پاموک
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از اوهان پاموک
یک روز  کتابی خواندم 

و کل زندگیم تغییر کرد.

اوهان پاموک
    تعداد مطالب : 5581
asdsd