سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از پابلو پیکاسو
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از پابلو پیکاسو
برای نقاشی کردن ، باید چشمانت را ببندی 

و آواز بخوانی.

پابلو پیکاسو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd