سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از راکفلر
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از راکفلر
تنها پرسش در مورد ثروت این است،

که با آن چکار می کنی ؟

راکفلر
    تعداد مطالب : 5581
asdsd