سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از جی .کی .رولینگ
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از جی .کی .رولینگ
شما زندگی خود را کنترل می کنید،

اراده ی شما بی نهایت قدرتمند است.

جی .کی .رولینگ
    تعداد مطالب : 5581
asdsd