سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لودویگ ویتگنشتاین
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لودویگ ویتگنشتاین
کارتان به هر جا که می خواهد بیانجامد،

فکر کردن را کنار نگذارید.

لودویگ ویتگنشتاین
    تعداد مطالب : 5581
asdsd