سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از کارلوس اسلیم
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از کارلوس اسلیم
رقایت همیشه باعث پیشرفت تو می شود.

حتی اگر رقیت پیروز شود.

کارلوس اسلیم

ثروتمندترین مرد سال 2007
    تعداد مطالب : 5581
asdsd