سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از مادر تزار
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از مادر تزار
بیائید همیشه همدیگر را با لبخند ملاقات کنیم،

چرا که لبخند آغازگر عشق است.

مادر تزار
    تعداد مطالب : 5581
asdsd