سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ژان پل سارتر
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از ژان پل سارتر
حتی کسی که از مادرش فلج بدنیا می آید،

اگر قهرمان ورزش نشود ،

خودش مسئول و مقصر است.

ژان پل سارتر
    تعداد مطالب : 5581
asdsd