سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از فرانسوا ولتر
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از فرانسوا ولتر
خداوند به ما موهبت زندگی را داد،

این به ما بستگی دارد که به خود

موهبت خوب زندگی کردن را بدهیم.

فرانسوا ولتر
    تعداد مطالب : 5581
asdsd