سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از اپرا وینفری
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از اپرا وینفری
هر چه بیشتری زندگی خود را تحسین کنی،

و چشن بگیری

چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا میکنی.

اپرا وینفری
    تعداد مطالب : 5581
asdsd