ابیات ناب-اشعار کوتاه و زیبا-سهراب سپهری
 

ابیات ناب-اشعار کوتاه و زیبا-سهراب سپهری
در نبندیم به نور

در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است

وزن خوشبختی من،

وزن رضایتمندیست

سهراب سپهری
    تعداد مطالب : 5581
asdsd