سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لورتایانگ
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لورتایانگ
من از خداوند...

به خاطر موهبت های سخاوتمندانه اش متشکرم.

او به من شهامت و ایمان به خودم را داد.

لورتایانگ
    تعداد مطالب : 5581
asdsd