سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملات زیبا از دارن هاردی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملات زیبا از دارن هاردی
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد

هر کسی را آنچه لایق بود داد.

سعدی
    تعداد مطالب : 5566