سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس




آن که هفت اقلیم عالم را نهاد

هرکسی را آنچه لایق بود،داد

سعدی




    تعداد مطالب : 5581
asdsd