سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
یافتن کلماتی که جدایی می افکند

خیلی آسانتر از یافتن کلماتی است که پیوند می دهد

و جمع و جور می کند.

آلبرکامو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd