سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آنتونی رابینز
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آنتونی رابینز
روی مسائل کوچک تمرکز نکنید

بیشتر مردم شکست می خورند،

چون مسائل کوچک را بزرگ می کنند.

آنتونی رابینز
    تعداد مطالب : 5581
asdsd