سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از تی هارواکر
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از تی هارواکر
خیلی ساده است.

حوزه ای که در آن تمرکز می کنید،

تعیین کننده دستاوردهای شما در زندگی است.

تی هارواکر
    تعداد مطالب : 5581
asdsd