سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آرتورشوپنهاور
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا از آرتورشوپنهاور
کسی که روح شادی دارد ،

همیشه وسیله خوبی برای شادمانی

و خنده پیدا می کند.

آرتور شوپنهاور
    تعداد مطالب : 5581
asdsd