سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا ازآرتورشوپنهاور
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی زیبا ازآرتورشوپنهاور




مهترین توشه زندگی، 

تسلیم شدن در برابر

وقایع و حوادث ناگزیر زندگی است.

آرتور شوپنهاور




    تعداد مطالب : 5581
asdsd