جملات زیبا با عکس-ضرب المثل آفریقایی
 

جملات زیبا با عکس-ضرب المثل آفریقایی
مهم نیست وضعیت اقتصادی جنگل چطور باشه،

هرگز نمی بینید یک شیر علف بخوره.

ضرب المثل آفریقایی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd