دامپزشکی کاشان-درمانگاه دامپزشکی دکتر سلیمی
 

دامپزشکی کاشان-درمانگاه دامپزشکی دکتر سلیمی
دامپزشکی کاشان-درمانگاه دامپزشکی دکتر سلیمی 

تنها مرکز مجهز به سونو گرافی درکاشان 

  • جرم گیری دندان
  • واکسیناسیون 
  • صدور شناسنامه بهداشتی
  • حیوانات خانگی-پرندگان زینتی -دام و طیور-پت شاپ(فروش لوازم جانبی حیوانات خانگی)  

کاشان -بلوارمطهری-جنب دفتر پیشخوان دولت 

55581263-09133353494
    تعداد مطالب : 5581
asdsd