اشعار راز و نیاز
 

اشعار راز و نیاز
 

 

هزار مرتبه  کردم  فرار  و دیدم  باز

 توازکرم به من آغوش خویش کردی باز

 

به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم

   که  می‌کشی تو ز عبد فراری  خود  ناز 

 
    تعداد مطالب : 5581
asdsd