اندیشه آنلاین
 

   مطالب زيبا و آموزنده - متني زيبا در مورد نماز-منبع جملات زيباي گيله مرد


 

 ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ !
ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﯿﻒ ﻧﺪﺍﺷﺖ !
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،
ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻤﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
"ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ...
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،
ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ !!

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭ !

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ !!


ﻧﻪ


ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ "ﻧﻤﺎﺯ " ﻧﯿﺴﺖ


ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ "ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﻮﯼ " ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ.
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ " ﮐﯿﻤﯿﺎ " ﻭ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻼ ...
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،
ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻞ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻭ، ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻣﺮﻫﻢ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩﮔﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ....
ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ،
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ.
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻢ،

 

"ﻧﻤﺎﺯ " ﺷﻮﺩ .... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ !


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   تابلوهاي زندگي- هرچه كني به خود كنيپنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا در مورد محرم


 

هيچ كس جزء ما نگيرو ماتم اين ماه را 

با محرم شيعيان را اتصالي ديگر است

لبيگ يا حسين (ع)


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا با عكس- جملاتي زيبا از جكي رابينسون


 

ارزش يك زندگي در تاثيري است كه بر ساير

زندگي ها دارد .

جكي رابينسون


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا با عكس - جملات زيبا از دكتر الهي قمشه اي


 

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید

بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید .

الهی قمشه ای
 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان با عكس -جملات زيبا از دكتر الهي قمشه اي


 

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم.

ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم.

الهی قمشه ای


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان با عكس


 

هرگز از قدرت كلمات غافل نشويد ،

گاهي يك جمله ي ساده

مي تواند زندگي فردي را به طور كامل دگرگون كند.

مي تواند به او زندگي ببخشد و يا زندگي را از او دريغ كند.

خواهش مي كنم مراقب آنچه مي گوييد باشيد.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   مطالب زيبا و آموزنده - سايت لبخند زندگي


 

خداوند هیچ چیز را بی دلیل نیافریده است

او جهان را وسیع و هر یک از مخلوقات را مکمل هم آفرید

هیچگاه خودتان را دست کم نگیرید

شما یک قطعه ی مهم از پازل هستی هستید…


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا با عكس- منبع :سايت لبخند زندگي


 

ازین نگران نباش که چرا مردم تو را نمی شناسند!

نگران این باش که….

چرا تو خود، خود را نمی شناسی!!!!

(قصه بوذاسف و بلوهر)


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا در مورد خدا


 

در سفارش‏‌هاى لقمان به پسرش ناتان، این است که به او گفت:

.... پسرم!

از خدا چنان بترس که اگر با نیکىِ دو جهان به او برخوردى،

باز هم بترسى که خدا کیفرت دهد؛ 

و چنان به خدا امیدوار باش که اگر با گناهان دو جهان به او برخوردى،

باز هم امیدوار باشى که خدا تو را بیامرزد ...


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا با عكس-منبع :سايت مرجان سرخ


 

خوشا آنان كه در زمين ناشناسند

ولي در نزد آسمانيان شناخته شده


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان با عكس - جملاتي زيبا از كريستوفر ريمان


 

مهارت فني تسلط بر پيچيدگي است ،

در صورتي كه خلاقيت ، يعني تسلط بر سادگي

كريستوفرريمان


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   نيايش هاي سيد الساجدين عليه السلام


 

معبودا

تجربه بايد از نيروي جواني بترسد.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا با عكس - جملات زيبا از پوپ


 

اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند .

چون یکی از آنها بیدار شود ،

هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . 

پوپ


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   ابيات ناب - منبع سايت زيبا متن هايي براي هيچ


 

هر طرف، آياتي از خوشحالي است

زين ميان 

جاي تو

تنها....

خالي است..

سيمين بهبهاني


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : ابيات ناب
لینک ثابت نظرات

   داستان زيبا - من چقدر ثروتمندم - خدايا شكرت


 

داستان کوتاه و زیبای زیر برگرفته از کتاب زیبای «مــن و مــــا!» است:

«يادآورى نعمت ها»

هوا بدجورى توفانى بود و آن پسر و دختر كوچولو حسابى مچاله شده بودند. هر دو لباس هاى كهنه و گشادى به تن داشتند و پشت در خانه مى لرزيدند.

وقتى در خانه را باز كردم، پسرك مؤدبانه سلام كرد و از من پرسيد: «ببخشيد خانم! شما كاغذ باطله داريد؟»

كاغذ باطله نداشتم و وضع مالى خودمان هم چنگى به دل نمى زد و نمى توانستم به آنها كمك كنم. مى خواستم يك جورى از سر خودم باز كنم كه چشمم به پاهاى كوچك آنها افتاد؛ توى دمپايى هاى كهنه كوچكشان، قرمز شده بود. گفتم «بيايين تو يه فنجون شيركاكائوى گرم براتون درست كنم.»

آنها را داخل آشپزخانه بردم و كنار بخارى نشاندم تا پاهايشان را گرم كنند. بعد، يك فنجان شيركاكائو و كمى نان برشته و مربا به آنها دادم و مشغول كار خودم شدم. زيرچشمى ديدم كه دختر كوچولو فنجان خالى را در دستش گرفت و خيره به آن نگاه كرد! بعد پرسيد: «ببخشيد خانم! شما آدم ثروتمندى هستيد؟»

نگاهى به روكش نخ نماى مبل هايمان انداختم و گفتم «من؟ اُه...نه!» دختر كوچولو فنجان را با احتياط روى نعلبكى آن گذاشت و گفت: «آخه رنگ فنجون و نعلبكى به هم مى خوره.»

... آنها در حالى كه كاغذى را جلوى صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شلاق نزند، رفتند. فنجان هاى سفالى آبى رنگ را برداشتم و براى اوّلين بار در عمرم به رنگ آنها دقت كردم. بعد سيب زمينى ها را داخل آبگوشت ريختم و هم زدم... يك آن با خودم فكر كردم كه سلامتى، آرامش، شادى، محبت، همسر مهربان، سقفى بالاى سر و يك شغل خوب همه اينها نعمت هاى بزرگى هستند كه آنها را داشتم و به هم مى آمدند.

صندلى ها را از جلوى بخارى برداشتم و سر جايشان گذاشتم و اتاق نشيمن كوچك خانه مان را مرتب كردم. لكه هاى كوچك به جا مانده از دمپايى آنها را از كنار بخارى پاك نكردم؛ مى خواهم هميشه آنها را همانجا نگه دارم كه هيچوقت يادم نرود چه آدم ثروتمندى هستم...

پيش شرط آرامش در زندگى، يادآورى نعمت هايى است كه داريم. /


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : داستانهای کوتاه و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   ابيات ناب - سهراب سپهري


 

بي گمان در ده بالا دست چينه ها كوتاه است

مردمش مي دانند كه شقايق چه گلي است

بي گمان آن جا آبي ، آبي است

غنچه اي مي شكفد اهل دل با خبرند

چه دهي بايد باشد!

كوچه باغش پر موسيقي باد!

مردمان ، سر رود آب را مي فهمند

گل نكردندش ، ما نيز 

آب را گل نكنيم

سهراب سپهري


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : ابيات ناب
لینک ثابت نظرات

   جملات آموزنده براي زندگي


 

كسي كه به شما مي گويد :

دوستتان دارد، باور نكنيد

كسي كه به شما نشان مي دهد ، دوستتان دارد را باور كنيد


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : ابيات ناب
لینک ثابت نظرات

   جملات حكيمانه با عكس


 

اگر براي كسي مهم باشي

او هميشه راهي براي وقت گذاشتن با تو پيدا خواهد كرد

و نه بهانه اي براي فرار

و نه دروغي براي توجيه

ارنستو ساباتو


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات
    تعداد مطالب : 5566