اندیشه آنلاین
 

   چه امتحان سختیست خیابان ، همه در آن رد میشوند.


چه امتحان سختیست خیابان ، همه در آن رد میشوند.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان با عکس - بخشندگی و بزرگواری


 

اگر با ثروتي اندك بخشنده و بزرگوار نباشيد،

با ثروت زياد هم ناگهان بزرگوار و بخشنده نخواهيد شد.

((جان د. راكفلر))


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   تکنیک های موفقیت / علم ، کار ، قانع


سه جمله براي موفقيت:

1 - دانستن بيش از ديگران

2 - كار كردن بيش از ديگران

3 - انتظار كمتر از ديگران

ويليام شكسپير


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   جملات ناب / بهار ، تابستان ، پاییز ، زمستان


بالاخره گل مصنوعی نفهمید که بهار به چه درد می خورد.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   داستانهای شنیدنی / از ماست که بر ماست


مرد فقیرى بود که همسرش کره میساخت و او آنهارا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت.

آن زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت.

مرد آنهارا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید.

روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند.

هنگامى که آنها را وزن کرد ، اندازه هر کره ۹۰۰گرم بود.

او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت : دیگر از تو کره نمى خرم ؛

تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آنها ۹۰۰گرم است.


مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت : ما که ترازویی نداریم.

ما یک کیلو شکر از شما می خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار میدادیم.

یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم !


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : داستانهای کوتاه و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   دوبیتی های زیبا / دیروز ، امروز


دیروز گذشت و پیش خود گفتم فردا در راه است                               

                                                  فردا آمد و دیدم هنوز دلم چشم به راه است
مدتی گذشت و هنوز هم در حسرت دیروزم                                           

                                                                چه فایده دارد وقتی روز به روز از غم عشقت میسوزم ؟


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : ابيات ناب
لینک ثابت نظرات

   جملات حکیمانه / کار


انسان ، فرزند کار و زحمت خویش است.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان زیبا و شنیدنی / امروز بهتر از فردا


امروز را در یاب و به فردا هرچه کمتر بتوانی تکیه کن


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات حکیمانه / آهسته و پیوسته


برای کسانی که آهسته و پیوسته راه می روند ، هیچ راهی دور نیست .

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   رازهای موفقیت / خواستن


بخواهید تا به شما بدهند

بجوئید تا بیابید 

در را بزنید تا روی شما باز شود .


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   ضرب المثل آفریقایی / زمان جوانی و پیری


با چوب هایی که در جوانی گرد آورید ، در پیری گرم خواهید شد.

" ضرب المثل آفریقایی "


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زیبا / کار


هر کاری انجام می دهید ، آن را با تعهد انجام دهید 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   تکنیکهای موفقیت از زبان بزرگان - آبرهام لینکلن


 

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛

از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است.

آبراهام لينكلن


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   جملات زیبا با عکس


 

 

حکایت عجیبی است رفتار ما :

خدا می بیند و می پوشاند ...    مردم نمی بینند و فریاد میزنند...

 

پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   داستان کوتاه و خواندنی - نیم کیلو باش ولی مرد باش


 

 

دختر جوانی بر اثر سانحه ای زیبایی خود را از دست داد.

چند ماه بعد، ناباورانه نامزد وی هم کور شد.

موعد عروسی فرا رسید.مردم می گفتند:

چه خوب! عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش هم نابینا باشد.

20 سال بعد از ازدواج، زن از دنیا رفت.

مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را باز کرد.

چون او هیچوقت نابینا نبود...

( نیم کیلو باش ولی مرد باش )

 

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : داستانهای کوتاه و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان با عکس - الهام بخش بودن سخنان پروردگار


 

اگر گفته های پروردگار الهام بخش نباشد ،

انتظار دارید گفته چه کسی الهام بخش باشد؟


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زیبا با عکس - روز مادر مبارک


 

 

خانم صديقه مصطفوي (دختر امام):

يك روز من در خدمت امام ايستاده بودم و دخترهايم نشسته بودند.

ايشان با ناراحتي به بچه ها گفتند: بلند شويد و برويد.

اصلاً وقتي مادر جلوی شما ايستاده چرا شما نشسته ايد ،

بلندشويد از جايتان


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

  


سالن آرایش آرمینا کاشان


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملات زیبا با عکس - چرا انسان ، انسان نیست


 

 

گـرگ ، گـرگ است

 

گوسفند هم گوسفند است
 

پـس چرا انسـان ، انسـان نیسـت


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   هدیه فارغ التخصیلی ، زود قضاوت نکنیم


مرد جوانی ، از دانشگاه فارغ التحصیل شد. ماه ها بود که ماشین اسپرت زیبایی، پشت شیشه‏ های یک نمایشگاه به سختی توجهش را جلب کرده بود و از ته دل آرزو می کرد که روزی صاحب آن ماشین شود. مرد جوان، از پدرش خواسته بود که برای هدیه فارغ التحصیلی، آن ماشین را برایش بخرد. او می دانست که پدر توانایی خرید آن را دارد. بلأخره روز فارغ التحصیلی فرا رسید و پدرش او را به اتاق مطالعه خصوصی اش فراخواند و به او گفت:... 

 

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : داستانهای کوتاه و خواندنی
... ادامه نظرات
    تعداد مطالب : 5571