اندیشه آنلاین
 

   سخنان بزرگان - جمله اي زيبا از ارد بزرگ - خودشناسي و مردم شناسي


خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا در مورد خدا - جملات زيبا


 

 خدایا ...

 با همه ی فاصله‌ای که از تو گرفته‌ایم ...

 هنوز هم ، چقدر به ما نزدیکی ...

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا و حكيمانه - قدر شناسي


براي آدم نابينا الماس و شيشه يكيست

اگر كسي قدر تو را ندانست ، فكر نكن تو شيشه اي 

او نابيناست.

 

 

 

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا و حكيمانه - اميدهاي زندگي


آه اي اميدهاي  دور زندگي ، اگر شما  نبوديد و بر روي اين 

حيات پر از مصيبت تبسم  نمي كرديد بشر چگونه زنده مي ماند

 و چگونه مي توانست تلخ ترين خاطرات غم انگيز را 

از صفحه روح و روان خود پاك نمايد .

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - كنترل خشم


به هر ناراحتي كوچك خشمگين شدن و به ديگران پريدن ،

نشانه ي غرور بي اندازه يا كم عقلي است . پوپ


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا - انجام وظيفه


 

شناختن وظيفه كار مشكلي نيست ،

ولي انجام وظيفه كار مشكلي است.

 

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   تكنيكهاي موفقيت - رازهاي موفقيت


آن كه در زندگي راه نيافته ، هيچ نيافته.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا و حكيمانه - چارلي چاپلين - خنده و رحيه داشتن


چارلی چاپلین:

وقتی زندگی ۱۰۰ دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده

تو ۱۰۰۰ دلیل برای خندیدن به اون نشون بده

 

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   تكنيكهاي موفقيت - رسيدن به ارزوها


 آنچه را كه به دنبالش هستيم خواهيم يافت

و آنچه را كه از آن مي گريزيم از ما خواهد گريخت......

.حال كه مي دانيم به خواسته هايمان مي رسيم

شايسته است كه اهداف و آرزوهاي ارزشمند را طلب كنيم.

رالف والدو امرسون


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   جملات زيباوحكيمانه - نظم خالق يكتا


باور نـمی کنـم ...

خـالـق نظـم دانـه هـای انـار ،

زنـدگـی مـرا ...

بـی نظـم چیـده باشـد !


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان حكيمانه از بزرگان - دكتر علي شريعتي - تعريفي زيبا از تاريخ


تاريخ ، معلم اصلي همه ي معلم هاست

و مدرسه ي همه ي مدرسه ها

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان حكيمانه از بزرگان - دكتر علي شريعتي - موفقيت در آينده


كسي آينده دارد كه

فردايش با امروزش متفاوت است . دكتر شريعتي


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان حكيمانه از بزرگان - دكتر علي شريعتي


امروز گرسنگي فكر ، از گرسنگي نان فاجعه انگيزتر است .

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - سفر كردن - دكتر علي شريعتي


اگر پياده هم شده است ، سفر كن 

در ماندن مي پوسي.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا و حكيمانه - دكتر علي شريعتي - در تعريف انسان - جملات زيبا


انسان عبارت است از يك ترديد

هر كسي يك "چه بايد كرد؟" است


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   رازهاي موفقيت از زبان بزرگان -دكتر علي شريعتي - هجرت


در هيچ درجه اي مايست ،

و همواره از بيرون و از درون درهجرت باش .


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان -ديل كارنگي - هدف از نگارش من - سخنان بزرگان جهان


هدف من از نگارش كتاب،

آموختن مطالب تازه و جديد به شما نيست،

بلكه هدف اين است كه شما را مجبور كند

از آن چيزهايي كه مي دانيد استفاده كرده و به آن عمل كنيد.

((ديل كارنگي))


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   موفقيت - رازهاي موفقيت از زبان بزرگان -ديل گارنگي - نگاه به گذشته


در اين دنيا تنها راه استفاده از گذشته اين است كه

با حوصله و تامل به بررسي و تجزيه و تحليل اشتباهات گذشته بپردازيم

و ديگر آن را تكرار نكنيم

و از اشتباهات گذشته درس عبرت بگيريم

و پس از آن فراموششان كنيم.((ديل كارنگي))


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   طبيعت زيبا - منظره زيبا و دل نگيزپنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : تصاویر
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - شوپنهاور - سخنان بزرگان -سخنان بزرگان


ما ندرتا" در باره ي آنچه كه داريم فكر مي كنيم ،

در حاليكه ، 

پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم ، كه نداريم . شوپنهاور


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات
    تعداد مطالب : 5566