اندیشه آنلاین
 

   نيايشهاي كوتاه و خواندني - مناجات و نيايش - راز و نياز


خداوندا !

تو خيلي بزرگي و من خيلي كوچك

جالب اينجاست !

تو به اين بزرگي ، من كوچك را فراموش نمي كني 

ولي ، من به كوچكي تو را فراموش كرده ام.

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - جكسون براون - نصيحت مادر - سخنان بزرگان


يادت باشد كه وقتي مادرت به تو مي گويد :

پشيمان خواهي شد

به احتمال زياد پشيمان خواهي شد.

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - حضرت علي عليه السلام - عاقبت كار خوب و بد - سخنان بزرگان - سخنان بزرگان


هر كاري عاقبتي دارد

همين امروز و فرداست كه تقدير تو فرا برسد.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   مطالب زيبا و خواندني - با دوستان چگونه رفتار كنيم - حضرت علي (ع)


با دوست ، خودت را وادار كه اين گونه باشي:

از تو بريد ، وصل باش.

از تو رو گرداند، به او رو كن .

از تو دور شد ، نزديك برو.

با تو تندي كرد ، نرم باش .

بدي كرد ، عذرش را بپذير .

انگار بنده ي اويي و دوست ، ولي نعمت توست.

نكند اين نرمي و وصل را در حق آنكه شايسته نيست ،يا

جايي غير از جاي خودش ، انجام دهي .

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   جملا ت زيبا - جكسون براون - جملات زيبا - جملات زيبا - جملات زيبا


وقتي بچه اي جنسي را به يك سكه مي فروشد ،

به او سه سكه بده

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   رازهاي مومفقيت در بازاريابي و فروشندگي - بازاريابي و فروش تلفني


وقتي گوشي تلفن را برمي داري ، لبخند بزن 

مطمئن باش كه طرف مقابل آن را از صدايت احساس خواهد كرد.

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای بازاریابی و فروشندگی
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - جكسون براون در باب فكر كردن در تنهايي - سخنان بزرگان - سخنان بزرگان


گاهي اوقات با خودت خلوت كن.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   سخنان بزرگان - جكسون براون در باب احترام - سخنان بزرگان - سخنان بزرگان - سخنان بزرگان


به مردمي كه شغل دشواري دارند بيشتر احترام بگذاريد.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   جملات زيبا وحكيمانه - دكترعلي شريعتي - جملات زيبا - سخنان بزرگان - جملات زيبا - جملات زيبا


چه بسيارند كساني كه هميشه حرف مي زنند بي آنكه چيزي بگويند . 

و چه كم اند كساني كه حرفي نمي زنند ، اما بسيار مي گويند.

دكتر شريعتي


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : سخنان بزرگان
لینک ثابت نظرات

   مهرباني با كودكان - جكسون براون - جملات زيبا - جملات زيبا - جملات زيبا - جملات زيبا -جملات زيبا


هر وقت فرصت كردي دست فرزندانت را در دست بگير 

به زودي زماني فرا خواهد رسيد كه او اجازه ي اين كار را 

به تو نخواهد داد .

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   رازهاي زندگي موفق - جكسون براون - نكته كوچك زندگي


روز تولد همسرت براي مادرش ، گل بفرست.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   اشعار كوتاه و خواندني - يك بيت زيبا - تقدير خداوند


هر چه دلم خواست نه آن مي شو د  

 آنچه  خدا خواست همان  مي شود


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : ابيات ناب
لینک ثابت نظرات

   رازهاي موفقيت - رازهاي موفقيت از زبا ن بزرگان - حركت و تلاش


كشتي ها در بندرگاه امن ترند ،

ولي كشتي  را براي ماندن در بنادر نساخته اند.

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   رازهاي موفقيت از زبان بزرگان - رازهاي موفقيت - خطر اوج موفقيت


هميشه به خاطر داشته باش ، هرگاه به قله رسيدي ،

هم زمان دره اي عميق نيز در كنارش دهان باز خواهد كرد.

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   رازهاي زندگي زناشويي موفق - جملات زيبا


وقتي با همسرت جر و بحث مي كني به مسائل و مشكلات موجود

بپرداز و گذشته ها را فراموش كن. جكسون براون


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   نكته هاي زندگي - جكسون براون


هيچ وقت به يك مرد نگو موهايش در حال ريختن است ،

خودش اين را مي داند.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : جملات زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   رازهاي موفقيت از زبان بزرگان - پس اندازكردن


عادت كن حتي با كمترين حقوق هم كمي پس انداز كني

در اين صورت هميشه از نظر مالي موفق  خواهي بود.


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   نكته هاي تربيتي كودكان - رازهاي تربيت فرزندان


سعي كن بهترين معلم فرزندت باشي .


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات

   مطالب زيبا و خواندني - ماجراي شاگرد دكتر حسابي


 

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید . من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم . 

دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند .

 

منبع : وبلاگ جملات زیبا دانیال

جملات زیبا گیله مرد


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : مطالب زیبا و خواندنی
لینک ثابت نظرات

   رازهاي موفقيت از زبان بزرگان - جكسون براون


هر چند وقت يكبار از خودت بپرس:

كه اگر مسئله پول نبود چه كاري انجام مي دادي

 


پنجشنبه 11 / 10 / 1348
موضوع : رازهای موفقیت
لینک ثابت نظرات
    تعداد مطالب : 5566